ʌ̔s

(OE풆j

엤Rs

FJRs

FJ엤Rs

zJRs@Vas

CRs

ʗRs

ʑs

˗Rs

RRs

Rs

LRs

ЌRs

OKRs

RRs